G20: Będą regulacje, ale jeszcze nie teraz…

Światowi liderzy gospodarki wyznaczyli lipiec 2018 jako termin  na podjęcie pierwszych kroków w kierunku ujednoliconej regulacji kryptowalut.

Przemawiając we wtorek po spotkaniu ministrów finansów G20 w Buenos Aires, przewodniczący Federalnego Banku Argentyny, Frederico Sturzenegger stwierdził, że obecne państwa członkowskie zgodziły się, że kryptowaluty muszą zostać zbadane, jednak potrzeba więcej czasu na zgromadzenie informacji, zanim można byłoby zaproponować jakiekolwiek regulacje.

Nie wszystkie kraje zgadzają się z pomysłem regulacji kryptowalut. W poniedziałek prezes Brazylijskiego Banku Centralnego, Ilan Goldfajn poinformował, że kryptowaluty nie będą regulowane w jego kraju. Dał również do zrozumienia, iż Brazylia niekoniecznie będzie przestrzegać przepisów narzuconych przez G20, w stosunku do kryptowalut.

W międzyczasie grupa G20 zobowiązała się do stosowania standardów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) – organu międzyrządowego utworzonego w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
„Zobowiązujemy się do wdrożenia standardów FATF, ponieważ mają one zastosowanie do kryptoaktywów, czekamy na przegląd tych standardów FATF i wzywamy FATF do dalszego wdrażania globalnego. Wzywamy międzynarodowe organy normalizacyjne (SSB), aby kontynuowały monitorowanie kryptoaktywów i związanego z nimi ryzyka zgodnie z ich mandatami oraz, w razie potrzeby, ocenę odpowiedzi wielostronnych.”

Podczas gdy przedstawiciele finansów z Francji i Niemiec we wspólnym liście piszą, że kryptowaluty „mogą stwarzać poważne ryzyko dla inwestorów”, sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin i anonimowy japoński urzędnik państwowy wyrazili obawy dotyczące ich wykorzystania w nielegalnych działaniach.

Jednak wydaje się, że główne organy regulacyjne zgadzają się co do wpływu kryptowaluty na globalny system finansowy. Szef Banku Anglii, Mark Carney, który przewodniczy również Radzie Stabilności Finansowej G20, napisał w niedzielę, że „krypto-aktywa nie stanowią obecnie zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej”, powołując się na relatywną wielkość ogólnego pułapu rynkowego.

Kryptowaluty stanowią mniej niż 1% globalnego produktu krajowego brutto (PKB), podczas gdy swapy ryzyka kredytowego w 2008 roku były równe globalnemu PKB.

Niektórzy urzędnicy biorący udział w szczycie wezwali do ustanowienia globalnego zestawu przepisów, które każdy kraj byłby w stanie wyegzekwować, ale nie jest jasne, jak daleko zaszła dyskusja na temat możliwych regulacji. Zauważono również że „technologia kryjąca się za zasobami kryptograficznymi może potencjalnie wspierać integrację finansową”, lecz ​​należy zwrócić uwagę na wpływ kryptowalut na stabilność finansową i potencjalne zastosowania oszustw podatkowych i nielegalnych działań.

Komentarz: Niektóre z wypowiedzi w tym artykule zostały przetłumaczone z hiszpańskiego. Portal KryptoPorady.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błedów w tłumaczerniu.