Handel kryptowalutami zwolniony z podatku PCC

Od 13 lipca br., sprzedaż i zamiana kryptowalut na inne została zwolniona jest z PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych). Zwolnienie jest możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku PCC od umowy sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych.

W związku z tym osoby handlujące kryptowalutami mogą odetchnąć z ulgą. Oczywiście nadal nie ma pełnych regulacji prawnych, które powinny pojawić do 30 czerwca 2019r. kiedy to rozporządzenie wygaśnie. Przez najbliższy rok, użytkownicy kryptowalut nie muszą martwić się o podatek PCC, który wielokrotnie doprowadzał do sytuacji, w których podatek ten okazywał się wyższy od dochodów osiągniętych przez podatnika operującego kryptowalutami.

Użytkownicy kryptowalut miesięcznie potrafią wykonać kilkaset lub nawet kilka milionów transakcji korzystając z robotów transakcyjnych. Gdy miesięcznie wykonamy powiedzmy 5 transakcji, które na giełdzie rozbiją się na 2000 pomniejszych mieliśmy do wypełnienia 10000 trzy-stronicowych druków PCC3. Od każdej takiej transakcji należało by zapłacić 1% podatku od wartości obrotu co nie mało przy tej skali obrotu. Zdarzało się, że grając na giełdzie kryptowalutowej straciliśmy, a należny podatek PCC osiągał olbrzymie sumy.

A co z osobami handlującymi przed 13 lipca 2018r.? Niestety rozporządzenie Ministra Finansów dotyczy konkretnego okresu.

„Rozwiązania dotyczące sytuacji prawnopodatkowej podmiotów, które w przeszłości nie uregulowały swoich zobowiązań z tytułu podatku PCC w związku z obrotem kryptowalutami, wymagają inicjatywy ustawodawczej. Kierunek rozwiązań nie jest jeszcze ujednolicony i będzie wynikiem prowadzonych obecnie dogłębnych analiz.” – mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Gruza.

Czyli brak jest jakichkolwiek mechanizmów prawnych chroniących osoby handlujące kryptowalutami przed 13 lipca 2018r.,nie wykluczone jednak, że takie się pojawią.

Osoby handlujące przed 13 lipca 2018r. nie mogą więc spać spokojnie, a urzędy Skarbowe mają prawo upomnieć się o zaległy podatek PCC. Jest szansa, że do czasu ewentualnych kontroli problem zostanie rozwiązany ustawą. Niemniej jednak w przypadku kontroli i jej negatywnych skutków wynikających z pobrania podatku PCC, możemy walczyć o sprawiedliwość w Sądzie Administracyjnym.