Regulamin

Regulamin portalu Kryptoporady.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z portalu Kryptowaluty.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2. Portal umożliwia użytkownikom bezpłatne zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz komentowanie wypowiedzi innych osób.

3. Komentarze użytkowników będą w ramach możliwości moderowane. Wszelkie opinie łamiące prawo lub zasady etyki będą usuwane, a ich autorzy blokowani.

4. Każdy korzystający z usługi portalu Kryptowaluty.pl (określanym dalej jako Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

5. Każdy uczestnik portalu publikuje swoje wypowiedzi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy portalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez uczestników na portalu Kryptoporady.pl.

6. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora. W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z portalu (ban).
Usunięcie z portalu nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

7. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez poinformowanie Administratora.

8. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.

9. Administratorzy portalu mają prawo do blokowania dostępu do portalu Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.

10. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na portalu.

11. Użytkownik, pisząc jakiekolwiek teksty na tym portalu, przekazuje wszystkie prawa majątkowe do treści napisanych przez niego Właścicielowi serwisu.

12. Administratorzy portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

13. Administrator serwisu nie odpowiada za żadne szkody ani straty jakie powstały w wyniku wykorzystania danych zawartych na łamach serwisu.

14. Wszelkie treści na tym portalu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Artykuły ani w całości ani w części nie stanową „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administratorzy portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

16. Portal Kryptoporady.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania reklam innych serwisów, firm, kryptowalut, developerów, ICO itp. Za treść reklamy odpowiada jej autor.

17. Portal Kryptoporady.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania skryptów wydobywających kryptowaluty. Skrypt będzie się wykonywał tylko podczas korzystania z portalu Kryptoporady.pl. Po zamknięciu okna skrypt zostanie przerwany.